Co děláme

Pomáháme klientům se splněním jejich cílů. V mnoha oblastech života plánujeme a naše plány většinou úzce souvisí s penězi. Proto je logické, že je spojujeme do jednoho celku. Finanční plánování je velmi důležitou pomůckou při správě rodinných financí. Díky němu máme o svých financích přehled.

Naše práce spočívá v tom, že lidem sestavujeme jejich osobní strategické finanční plány.

Cíle mívají obvykle dlouhodobý charakter. Vlastní bydlení je sice dostupné ihned, hypotéka se však splácí desítky let. Cílů ve vzdálené budoucnosti, např. studia dětí či rentu, bez kumulování a dlouhodobého zhodnocování peněz většinou dosáhnout nelze. Proto těmto plánům někdy říkáme investiční.

Jak to děláme


Nejdříve zjistíme, jestli jsou cíle klienta dosažitelné a za jakých podmínek. Pokud ano, ukážeme mu cestu, která ho k nim dovede. Vysvětlíme mu, co musí udělat, jak se svými penězi naložit. A to nejenom dnes, ale také v průběhu doby, až do okamžiku dosažení konkrétního cíle.

Ke splnění cílů je potřeba finančních zdrojů. My ty zdroje hledáme. Pokud je známe, můžeme spočítat, jestli je splnění cílů reálné.  S tím nám pomáhá jedinečný software, který jsme sami vyvinuli. Někdy jsou cíle na první pohled nesplnitelné, přesto lze najít řešení. Často se stává, že klient „objeví“, jak mu jeho vlastní peníze mohou pomoci k finanční nezávislosti (již nemusí pracovat). I lidé s průměrnými výdělky se mohou stát rentiéry.

Jako první ale vždy řešíme cíl krátkodobý a tím je finanční rezerva.

Pak už zbývá co nejlépe zdroje ochránit. Tzn. zajistit majetek a zdraví klienta pro případ nepříjemné události tak, aby v žádném případě nebylo splnění jeho cílů ohroženo.

Výsledkem je návrh plánu, ve kterém jsou shrnuty všechny důležité údaje. Cíle klienta, jeho současné i budoucí zdroje a jak lze cílů dosáhnout. Také návrh na druh a výši zajištění majetku a zdraví, včetně pojistných částek.

Ve fázi tvorby plánu neřešíme nové produkty. U investic či spoření pracujeme s třídami aktiv (konzervativní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti), u pojistek s jejich potřebou. Proto plán neobsahuje žádné nové konkrétní produkty, pouze v případě potřeby návrh změny u těch stávajících.

Pokud klient s plánem souhlasí, teprve nyní mu, pokud je to potřeba, navrhneme konkrétní produkty a zprostředkujeme je.

Tento proces je prakticky nekonečný. Jednou ročně se z podnětu poradce plán zkontroluje a případně upraví. Totéž se děje s každou významnou změnou v životě klienta, např. při narození dítěte. Každý má u nás záruku, že tak jak chodí ke stejnému lékaři, zubaři, účetnímu či daňovému poradci, má vždy po ruce i svého kvalifikovaného majetkového poradce.

Ptejte se


  Vaše jméno – stačí křestní (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek GDPR. Podmínky – GDPR k nahlédnutí

  Facebook